Libre Office Calc – Konvertovanje brojeva u ASCII karaktere

Funkcija CHAR konvertuje broj u odgovarajuci ASCII karakter.

ASCII tabelu mozete pogledati na ovoj adresi:
https://www.rapidtables.com/code/text/ascii-table.html

Sintaksa:

=CHAR(broj)

Primer:

=CHAR(75)

 

Libre Office Calc
Libre Office Calc

Ascii Star Wars animacija

Verovatno ste mnogo puta gledali Star Wars. :)
Na ovoj adresi ga mozete ponovo odgledati, ali u Ascii verziji. :)

http://www.stumbleupon.com/su/2EXq3h/:6c6Ydh2:PcTelC2s/jacob.mason.name/starwars.html/

Na gore pomenutoj adresi je web verzija. Telnet verziju mozete videti ako ukucate u terminal:
telnet towel.blinkenlights.nl

Mnogo truda je ulozeno u ovo, prava Ascii umetnost, pogledajte.