Dodaci za Gimp

Dodaci za Gimp:

High Pass Sharpening 1.1
Izostravanje slike.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x
U ovoj verziji su otklonjene poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Download

Kalendar 1.1
Pravi godisnji ili mesecni kalendar.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x
U ovoj verziji su otklonjene poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Download

Kalendar je zasnovan na skripti, koju je napisao Saul Goode.
Originalnu skriptu mozete preuzeti sa adrese:
http://chiselapp.com/user/saulgoode/repository/script-fu/wiki?name=sg-calendar
Originalna skripta je kompatibilna sa Gimp verzijama 2.6.x i 2.8.x. U verziji 2.9.x prijavljuje poruke upozorenja.

Calendar
Izmenjena originalna skripta, kojoj sam otklonio poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x
Download

Originalnu skriptu mozete preuzeti sa adrese:
http://chiselapp.com/user/saulgoode/repository/script-fu/wiki?name=sg-calendar
Originalna skripta je kompatibilna sa Gimp verzijama 2.6.x i 2.8.x. U verziji 2.9.x prijavljuje poruke upozorenja.

Advertisements
%d bloggers like this: