Dodaci za Gimp

Blade Rotoscope 1.4
Efekat svetlsnog maca kao u Star Wars.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Blade Rotoscope, je napisao Lee Mulvogue.
Download

Dodaci za Gimp 2.10 64bit Appimage Linux 20181210:
Ovo je komplet dodataka za Gimp 2.10. U arhivi je ukljuceno sve ono sto koristim na mom kompjuteru, a nalazi se u korisnickom folderu. Dodaci u plug-ins folderu su kompatibilni sa Gimpom 2.10 u Appimage formatu preuzetog sa https://github.com/aferrero2707/gimp-appimage
Ako koristite Gimp 2.10 instaliran iz repozitorijuma ili iz Flatpaka, onda se lako moze desiti da dodaci iz plug-ins foldera nece da rade, jer su za te dodatke potrebni plugin-ovi koji dolaze u paketu sa verzijom Gimpa u Appimage formatu, koji je preuzet sa gore pomenute adrese.
Download

Dodaci za Gimp 2.8 64bit Linux 20181210:
Ovo je komplet dodataka za Gimp 2.8. U arhivi je ukljuceno sve ono sto koristim na mom kompjuteru, a nalazi se u korisnickom folderu. U ovoj arhivi, nisu ukljuceni fajlovi instalirani iz raznih repozitorijuma.
Download

Logo Toolbox 2.4
Pravljenje logoa.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Logo Toolbox, je napisao covek pod pseudonimom GnuTux.
Download

Ice Cube 2.4.3
Pravljenje logoa.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Ice Cube, je napisao Michael Schalla.
Download

Aurora 2.4.2
Pravljenje logoa.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Aurora, je napisao Michael Schalla.
Download

Alien Aura 2.4.2
Pravljenje logoa.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Alien Aura, je napisao Michael Schalla.
Download

Lightsaber Effect 1.4.0
Efekat svetlsnog maca kao u Star Wars.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Lightsaber Effect, je napisao Eric Kincl.
Download

Star Scape 1.2
Generisanje zvezda.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.10.x
Ova verzija je prilagodjena da radi u Gimpu 2.10.
Originalnu skriptu Star Scape, je napisao covek pod pseudonimom LightningIsMyName za Gimp 2.6.
Download

High Pass Sharpening 1.1
Izostravanje slike.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x, 2.10.x
U ovoj verziji su otklonjene poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Download

Kalendar 1.1
Pravi godisnji ili mesecni kalendar.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x, 2.10.x
U ovoj verziji su otklonjene poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Download

Kalendar je zasnovan na skripti, koju je napisao Saul Goode.
Originalnu skriptu mozete preuzeti sa adrese:
http://chiselapp.com/user/saulgoode/repository/script-fu/wiki?name=sg-calendar
Originalna skripta je kompatibilna sa Gimp verzijama 2.6.x i 2.8.x. U verziji 2.9.x prijavljuje poruke upozorenja.

Calendar
Izmenjena originalna skripta, kojoj sam otklonio poruke upozorenja koje se javljaju u Gimpu 2.9.x.
Kompatibilno sa Gimp verzijama 2.8.x, 2.9.x, 2.10.x
Download

Originalnu skriptu mozete preuzeti sa adrese:
http://chiselapp.com/user/saulgoode/repository/script-fu/wiki?name=sg-calendar
Originalna skripta je kompatibilna sa Gimp verzijama 2.6.x i 2.8.x. U verziji 2.9.x prijavljuje poruke upozorenja.

%d bloggers like this: