Pascal: Loo(m)povanje plus

Drugi text o lupovima odvajamo zbog preglednosti. Ovde cemo obraditi jos nekoliko korisnih stvari vezano za Pascal petlje. To su brojanje unazad, brojanje na preskoke i petlja u petlji. Ovde necemo obraditi korisnu For/in strukturu, jer su nam za to potrebni nizovi. Primeri ce kao i ranije biti vrlo jednostavni da bi se video princip. A nakon toga vam mogu posluziti kao modeli za sopstvene programe.

1) Brojanje unazad

program ForUnazad;
var
a:integer;

begin
for a := 10 downto 1 do
begin
writeln('Vrednost a je ',a);
end;
readln;
end.

2) Preskoci Do/While

program Neparni;
var
a:integer;

begin
a := 1;
while a <= 10 do
begin
writeln('Vrednost a je ',a);
a := a+2; //preskacemo za 2
end;
readln;
end.

3) Preskoci Repeat/Until

program Parni;
var
a:integer;

begin
a := 2;
repeat
writeln('Vrednost a je ',a);
a := a+2;
until a > 10;
readln;
end.

4) Petlja u petlji

program PuP;
var
a,n:integer;

begin
for n := 1 to 3 do
begin
for a := 1 to 5 do
writeln('Za krug: ',n,' - Vrednost a je: ',a);
end;
readln;
end.

Ovde su data 4 jednostavna primera koriscenja petlji. Najpre smo demonstrirali kako se broji unazad pomocu for-a. Nakon toga smo dali dva primera preskakanja pomocu DoWhile i RepeatUntil i na kraju smo demonstrirali petlju u petlji pomocu dva for lupa. Za unutrasnji for nismo otvarali begin/end blok jer smo koristili samo jednu komandu, te u tom slucaju nije neophodno. U Pascalu ne postoji For/Step struktura, tipicna za neke druge programske jezike, i zato se preskoci rade pomocu drugih metoda. Naravno, sve ove petlje je moguce kombinovati u zavisnosti od situacije, potreba ili kako vama odgovara.

3 thoughts on “Pascal: Loo(m)povanje plus”

Leave a Reply to windu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.