Pascal: Loo(m)povanje

Petlje ili lupovi su strukture u programiranju koje nam omogucavaju da delove koda ponavljamo vise puta na kontrolisan nacin. U Pascalu, slicno kao i u drugim programskim jezicima, postoji tri tipa petlji. To su Reapeat/Until, Do/While i For petlja. U koliko se unutar petlje nalazi vise komandi, one se nalaze u begin/end bloku, slicno kao kod If/then. Pogledajmo sada svaku od njih:

1) Do/While:

program DoWhile;
var
a:integer;

begin
a := 1;
while a <= 10 do
begin
writeln('Vrednost a je ',a);
a := a+1
end;
readln;
end.

2) Reapeat/Until:

program RepeatUntil;
var
a:integer;

begin
a := 1;
repeat
writeln('Vrednost a je ',a);
a := a+1;
until a = 11;
readln;
end.

3) For petlja:

program ForPetlja;
var
a:integer;

begin
for a := 1 to 10 do
begin
writeln('Vrednost a je ',a);
end;
readln;
end.

Ovde su data tri vrlo jednostavna primera, tako da mozete lako videti razliku u pristupima. Takodje ih mozete koristiti kao modele za svoje petlje. Sva tri programa jednostavno broje od 1 do 10 i ispisuju vrednost na ekranu. Obratite paznju na 2) primer u kome smo brojac postavili do 11. Ovo je zato sto kod Reapeat/Until, brojanje pocinje nakon izvrsenja prvog ciklusa. Samim tim, morali smo dodati jos jedan ciklus da bi bio ispisan i broj 10. Inace bi samo izasli iz petlje na broju 9, pa se 10ti krug ne bi ni izvrsio.

Vise o petljama u Pascalu mozete videti ovde.

Posted on 2016/01/30, in Pascal, Programski jezici, Tutorijali. Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Hvala windu!

    Like

  2. Nema na cemu :)

    Like

  1. Pingback: Pascal: Retrospektiva | Kompjuteri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: