Pascal: Tok programa

Slicno kao i u drugim jezicima, tok programa se u Pascalu najcesce kontrolise pomocu if / then strukture. U koliko se nakon then nalazi vise komandi, otvara se novi begin / end blok. Takodje, kada imamo dve opcije, moguce je koristiti if-then-else strukturu. U praksi to izgleda ovako..

program BojaTok;
uses crt;
var ime:string; bla:char;
label strt; //label za goto

begin
write('Unesite ime: ');
readln(ime);
strt:
clrscr;
write('Izaberite boju: ');
writeln('1 za Crvenu, 2 za Plavu');
bla := readkey; //taster u bla
if bla = '1' then begin
clrscr;
TextColor(Red);
writeln('Zdravo ',ime);
end else
if bla = '2' then begin
clrscr;
TextColor(Blue);
writeln('Zdravo ',ime);
end else begin
clrscr;
writeln('Ne znam tu boju');
delay(2000); //ceka 2 sekunde
goto strt; //ide na strt ako nije ni 1 ni 2
end;
readln;
end.

Ovde smo najpre definisali varijable, unit i label. Zatim smo pitali za ime a onda i za izbor boje pozdravne poruke. U zavisnosti od izbora korisnika, pozdravna poruke ce biti ispisana u crvenoj ili plavoj boji. U koliko korisnik pritisne neki nepredvidjeni taster, bice ponovo vracen na izbor.

Takodje smo koristili novi element tzv. label. On sluzi da se obelezi mesto u programu na koje se kasnije mozemo vracati pomocu goto komande. Obzirom da nova generacija programera smatra goto losom praxom, ova komanda je po defaultu iskljucena kod nekih kompajlera. U koliko vam kompajler prijavi gresku, jednostavno dodajte ispod imena progama (drugi red) instrukciju {$GOTO ON}.

Vise o if/then strukturi procitajte ovde.

3 thoughts on “Pascal: Tok programa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.