Python cetvrti cas

U ovom tekstu cu pisati o varijablama, odnosno, u prevodu promenljivim.
Naravno i ovaj tekst ce biti propracen jednostavnim primerima namenjenim pocetnicima.

Sta su varijable (promenljive) i cemu sluze?

Varijable cuvaju odredjenu informaciju u memoriji kompjutera.
To znaci, da kada se definise neka varijabla, tada se rezervise odredjena kolicina memorijskog prostora u memoriji kompjutera.

Svaka varijabla ima svoje ime, koje moze biti duzine jednog ili vise karaktera. Samo da napomenem, da za imena varijabli ne koristite reci koje su rezervisane za Python komande i funkcije i da ne stavljate prazna mesta u nazive varijabli.
Varijable mogu biti brojevi, decimalni brojevi ili karakteri.

U Pythonu, za razliku od nekih drugih programskih jezika, varijable ne moraju biti eksplicitno definisane. To se radi automatski, kada se definise varijabla.

Definisanje varijable se radi uz pomoc znaka jednakosti =
Sa leve strane znaka jednakosti se nalazi ime varijable, a sa desne strane znaka jednakosti se nalazi vrednost koja se smesta u varijablu.

Primer 1:

Definisanje i prikaz varijabli.

#! /usr/bin/python3

# definisanje varijabli

# definisanje brojeva
a = 1337
broj = 33

# definisanje decimalnog broja
z55 = 1337.985

# definisanje stringa
ime = "Pera"

# prikaz sadrzaja varijabli uz pomoc print
print (a)
print (broj)
print (z55)
print (ime)

Primer 2:

Sa varijablama mozete raditi razne stvari, u ovom primeru sabiram vrednost dve varijable.

#! /usr/bin/python3

a = 55
b = 33

print (a+b)

Primer 3:

Takodje, mozete spojiti i dva stringa, kao u ovom primeru.

#! /usr/bin/python3

rec1 = "Ja sam "
rec2 = "Python!"

print (rec1+rec2)
Advertisements

About Darth Ewok

Kompjuterski entuzijasta sa preko 30 godina iskustva. FUNDAMENTAL LINUX ADMINISTRATION https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-31c7f Fundamental System Security https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-0c6e2a End User Security Awareness https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: C-935c75f14-58b64df9 SECURITY MISCONFIGURATIONS https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-fc2853 Security Assessment & Testing https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-83cd23 CREATE A SUBNET https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-ff674 Peripheral Devices and Connectors https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-d97b10 Malware Fundamentals https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-1ab14a

Posted on 2014/01/14, in Programski jezici, Python and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: