HOSTS

Vec sam pisao o blokiranju web sajtova preko hosts fajla. Na adresi http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm mozete skinuti hosts.zip. U njemu se nalazi hosts fajl sa vise stotina poznatih web lokacija koje su potencijalno opasne, sadrze tracking kukije, spajvere i koje sadrze reklamne bannere. Napravite rezervnu kopiju originalnog hosts fajla. Hosts fajl iz zipa iskopirajte umesto originalnog. Time ce biti onemogucen pristup sajtovima sa ‘crne liste’.
U Windowsu se taj fajl nalazi u c:/windows/system32/drivers/etc/hosts
U Linuxu se taj fajl nalazi u /etc/hosts

Samo jedna napomena za Linux. U Linuxu se u prvih nekoliko linija nalazi ovo (ili slicno ovome u zavisnosti od distribucije koju koristite):

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 blabla

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

To bi trebalo da ostane, pa umesto cistog kopiranja hosts fajla, ucitajte u text editor i originalni hosts na vasem kompjuteru i onaj sa mvps.org, pa samo selektujte linije iz hostsa sa mvps.org (one linije iza 127.0.0.1   localhost) i uradite copy / paste u nastavku vaseg originalnog hosts fajla. Da bi ste to uradili morate biti logovani kao root.

About Darth Ewok

Kompjuterski entuzijasta sa preko 30 godina iskustva. FUNDAMENTAL LINUX ADMINISTRATION https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-31c7f Fundamental System Security https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-0c6e2a End User Security Awareness https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: C-935c75f14-58b64df9 SECURITY MISCONFIGURATIONS https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-fc2853 Security Assessment & Testing https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-83cd23 CREATE A SUBNET https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-ff674 Peripheral Devices and Connectors https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-d97b10 Malware Fundamentals https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-1ab14a

Posted on 2011/05/25, in Linux tips, Windows tips and tagged , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: