OOoTranslit

OOoTranslit, autor Aleksandar Urošević
http://oootranslit.info/
O projektu (preuzeto sa sajta http://oootranslit.info/)

OOoTranslit (OpenOffice.org Transliterator) je skup makroa koji predstavljaju jezički dodatak za programe Writer i Calc kancelarijskog paketa OpenOffice.org/LibrOffice. Omogućava dvosmerno prebacivanje (preslovljavanje) ćiriličnog teksta u latinični (podrazumevano), kao i latiničnog u ćirilični, u okviru izabranog teksta i ćelija ili nad kompletnim dokumentom. Obuhvaćen je rad sa svim slovima srpske azbuke i abecede, što omogućava upotrebu i za druge srodne jezike (hrvatski, bošnjački, crnogorski). Pored standardnih rasporeda, podržani su „kvazirasporedi“ YUSCII, CIRSCII i „novinarski“ raspored Nezavisnog društva novinara Vojvodine (koje koristi slobodan softver zahvaljujući LUGoNS).

OOoTranslit je prevashodno pisan za GNU/Linux verziju paketa OpenOffice.org, ali je potpuno funkcionalan i na ostalim platformama za koje postoji osnovni paket (Windows i Mac OS X). Ovo je moguće zbog toga što se za funkcionisanje koristi interni skript jezik OOoBasic (slobodna izvedba jezika StarBasic), koji je sastavni deo paketa OpenOffice.org.

Advertisements

About Darth Ewok

Kompjuterski entuzijasta sa preko 30 godina iskustva. FUNDAMENTAL LINUX ADMINISTRATION https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-31c7f Fundamental System Security https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-0c6e2a End User Security Awareness https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: C-935c75f14-58b64df9 SECURITY MISCONFIGURATIONS https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-fc2853 Security Assessment & Testing https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-83cd23 CREATE A SUBNET https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-ff674 Peripheral Devices and Connectors https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-d97b10 Malware Fundamentals https://www.cybrary.it/verify-certificate/ Certification Number: SC-935c75f14-1ab14a

Posted on 2011/05/25, in Open Source & Freeware and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: